ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHORÓB PŁUC

Konferencja organizowana od początku istnienia naszej firmy – cyklicznie co dwa lata od 2010 do 2018 roku, pod patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.
zjazd1

Program Zjazdu adresowany jest zawsze do szerokiego grona specjalistów: pneumonologów, internistów, alergologów, lekarzy rodzinnych. Tematyka skoncentrowana będzie wokół chorób układu oddechowego, a także schorzeń współwystępujących. Za każdym razem przygotowywany jest bogaty program spotkań towarzyskich gwarantujący wszystkim Uczestnikom pogłębienie integracji ze środowiskiem.

Zdjęcia z wydarzenia: