MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSYCHIATRII SĄDOWEJ

Kongres organizowany przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy współpracy z sekcją MHID Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kongresowi przewodniczy Pan Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki oraz Pan Dr n. prawnych Krzysztof Eichstaedt.
kps13

Tematyka Kongresu jest wymianą doświadczeń specjalistów z dziedziny prawa i medycyny zajmujących się opiniowaniem i orzecznictwem  sądowo-psychiatrycznym. Dotychczasowe spotkania naukowe w ramach Kongresu skupiły zainteresowanie ponad 1900 uczestników, w których specjaliści z zagranicznych ośrodków naukowych i klinicznych dzielili się z nami swoją wiedzą.

Do tej pory zorganizowaliśmy 3 kongresy w latach 2017, 2018 oraz 2019 roku.

Zdjęcia z wydarzenia: