LUBELSKIE SPOTKANIA NAUKOWE

Konferencja psychiatryczna poświęcona postępom w diagnostyce i psychofarmakoterapii zaburzeń psychicznych, psychiatrii wojskowej, seksuologii, nowym technologiom w psychiatrii, a także sesje poświęcone środowiskowym i cywilizacyjnym zagrożeniom zdrowia psychicznego, dotyczącym m.in. wpływu skażenia środowiska, pestycydów, hałasu, diety, stylu życia, smogu informacyjnego na ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych.
lubelskie

Zorganizowaliśmy dotąd aż 4 edycje spotkań w Lublinie.

Zdjęcia z wydarzenia: