KONGRES AKADEMII PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII PRAKTYCZNEJ

Konferencja organizowana pod patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Katedry i Kliniki Pneumonologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczącymi Komitetów Naukowego i Organizacyjnego są Pan Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała oraz Pan Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk.
apiap1

Celem  Konferencji  jest  praktyczne  wykorzystanie  medycznej  wiedzy  naukowej w szerokim kontekście chorób oddychania.

Zorganizowaliśmy do tej pory 5 konferencji w latach 2015 – 2019 w Katowicach oraz Wrocławiu.

Zdjęcia z wydarzenia: