Kalendarium

kalendarium5

Nowoczesny Oddech

02-03 października 2020 /
Gdynia
Cykl konferencji oraz warsztatów organizowanych dla lekarzy pulmonologów jak i pielęgniarek specjalizujących się zakresie pulmonologii, astmy, alergii, POChP.
kalendarium1

Zjazd Psychiatrów Polskich

24-26 czerwca 2021 /
Szczecin
Zjazd, którego uczestnikami jest 2000 psychiatrów z Polski i zagranicy, organizowany pod patronatem merytorycznym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
kalendarium3

Psychogeriatria

24 - 25 września 2021 /
Wrocław
Tematyka Konferencji obejmować będzie najnowsze koncepcje patogenetyczne i możliwości leczenia schorzeń występujących w wieku senioralnym. Patronat Honorowy nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne, Katedry i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Konferencja międzynarodowa, prowadzona w języku angielskim.