Kalendarium

kalendarium2

Wiosenna Konferencja Alergologii i Pneumonologii Dziecięcej

18-20 marca 2021 /
Konferencja ONLINE
Tematyka związana jest z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego u dzieci, szczególnie o podłożu alergicznym, jak na przykład astmy wczesnodziecięcej, a także innych schorzeń jak alergia pokarmowa czy atopowe zapalenie skóry.
kalendarium1

Zjazd Psychiatrów Polskich

24-26 czerwca 2021 /
Szczecin
Zjazd, którego uczestnikami jest 2000 psychiatrów z Polski i zagranicy, organizowany pod patronatem merytorycznym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
kalendarium3

Psychogeriatria

24 - 25 września 2021 /
Wrocław
Tematyka Konferencji obejmować będzie najnowsze koncepcje patogenetyczne i możliwości leczenia schorzeń występujących w wieku senioralnym. Patronat Honorowy nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne, Katedry i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Konferencja międzynarodowa, prowadzona w języku angielskim.