pharma2pharma Sp. z o.o.

ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: +48 22 254 86 95
Fax: +48 22 100 56 02
www.pharma2pharma.pl
NIP: 527-253-11-80
REGON: 140861765
Nr KRS: 0000275687
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN
Nr konta: 82 1020 1127 0000 1602 0108 2791

Kontakt