Nasze ostatnie realizacje

XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

12-15 maja 2012 Wisła

Serdecznie witam Państwa w Wiśle podczas XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Program Zjazdu adresowany jest do szerokiego grona pneumonologów, internistów, alergologów oraz wszystkich lekarzy innych specjalności zainteresowanych najnowszymi standardami rozpoznawania i leczenia chorób płuc. Tematy poszczególnych sesji są skoncentrowane przede wszystkim na praktycznym podejściu do chorób układu oddechowego, ale nie pominiemy także schorzeń współistniejących. Celem programu zjazdu jest omówienie standardów postępowania, skonfrontowanie teorii z praktyką oraz interaktywna wymiana doświadczeń. Zaplanowana jest sesja poświęcona nowym wytycznym leczenia POChP, sesja Redaktora Naczelnego czasopisma Pneumonologia i Alergologia Polska z prezentacjami laureatów prac nagrodzonych w konkursie naszego czasopisma, sesja poświęcona rejestrom chorób rzadkich oraz liczne sesje aktualizujące wiedzę w zakresie chorób płuc. Jedna z sesji poświeconych rakowi płuca jest organizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Onkologicznym i Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej. Wykłady prezentowane podczas Zjazdu są przygotowane przez wykładowców będących międzynarodowymi autorytetami.
 
Poza sesjami edukacyjnymi, wiele czasu przeznaczono na prezentacje doniesień oryginalnych podczas 9 sesji w trakcie trwania zjazdu. Nadesłano 184 zgłoszenia doniesień oryginalnych, z Polski, Ukrainy i Białorusi. Czterdzieści dziewięć zostało zakwalifikowanych do prezentacji ustnych, pozostałe do plakatowych. W postępowaniu konkursowym 45 osób otrzymało nagrody ufundowane przez Zarząd Główny PTChP za wyróżniające się doniesienia oryginalne. Przyznano: 13 złotych, 16 srebrnych i 16 brązowych nagród. Nagrody pokrywają koszty udziału w zjeździe: złota pokrywa wpisowe, zakwaterowanie i podróż, srebrna wpisowe i zakwaterowanie, a brązowa zwalnia z opłaty zjazdowej.
 
Bardzo liczę na aktywne uczestnictwo Koleżanek i Kolegów w najważniejszym wydarzeniu w życiu Towarzystwa, jakim jest Walne Zgromadzenie w niedzielę 13.05.2012 w godzinach 14.30 – 17.30