Nasze ostatnie realizacje

Akademii Pneumonologii i Alergologii Praktycznej

27-28 września 2013 Katowice

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału i współtworzenia III Edycji Akademii Pneumonologii i Alergologii Praktycznej. Konferencja odbędzie się w dniach 27 - 28września 2013 roku. Akademia Pulmonologii i Alergologii Praktycznej (APiAP) to określenie naszej inicjatywy edukacyjnej realizowanej po raz kolejny za pośrednictwem Organizatora, którym jest Fundacja Rozwoju Pulmonologii.
 
Celem Konferencji jest praktyczne wykorzystanie medycznej wiedzy naukowej w szerokim kontekście chorób oddychania. Z założenia jej celem nie jest przenoszenie wiedzy specjalistycznej na niższy poziom kompetencji lekarskich, ale zwiększanie tych kompetencji praktycznych poprzez
integrację wiedzy wielospecjalistycznej na poziomie wykonawczym.
 
Lekarze chorób płuc chcą pozostać w opiece nad chorymi w ścisłym związku z lekarzami rodzinnymi, alergologami, torakochirurgami, onkologami i anestezjologami, chociażby ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne chorób oddychania. Ponieważ te przekonania nie mogą pozostać jedynie deklaratywnymi, stwarzamy warunki integracji wiedzy dla praktycznych celów pulmonologii i alergologii.
 
Serdecznie zapraszamy lekarzy zainteresowanych problemami chorób oddychania na dwudniową Konferencję do Katowic