Nasze ostatnie realizacje

XII Forum Szpitali Specjalistycznych

7-9 października 2013 Poznań

 
Organizatorzy
  • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Bono Serviamus - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • Polska Unia Szpitali Klinicznych
  • Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali Klinicznych
W ramach Forum
  • Debata z udziałem Prezes NFZ Agnieszki Pachciarz, przedstawicieli podmiotów tworzących, polityków zdrowotnych i dyrektorów szpitali
  • Obrady Polskiej Unii Szpitali Klinicznych i Stowarzyszenia Dyrektorów SzpitaliKlinicznych
  • Gala z okazji 190 lat istnienia Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu