Nasze ostatnie realizacje

XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

12-15.05.2018 Hotel Warszawianka, Jachranka

www.zjazdptchp.pl

 

Wielce Szanowni Państwo,

Zwracam się z koleżeńskim zaproszeniem do wzięcia udziału w XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, który odbędzie się w dniach 12-15 maja 2018 roku w obiekcie konferencyjnym Hotelu Warszawianka w Jachrance. Program Zjazdu adresujemy do szerokiego grona specjalistów: pneumonologów, internistów, alergologów, lekarzy rodzinnych.

Tematyka skoncentrowana będzie wokół chorób układu oddechowego, a także schorzeń współwystępujących. Za cel przyjęliśmy omówienie standardów postępowania, skonfrontowanie teorii z praktyką oraz interaktywną dyskusję i wymianę doświadczeń. Będziemy dążyć do tego, aby każdy Uczestnik Zjazdu wyniósł wiedzę przydatną w praktyce. W strukturze Zjazdu przewidziane są sesje plenarne i edukacyjne, sesje doniesień oryginalnych, satelitarne sesje sponsorowane, sesje omawiające problemy interdyscyplinarne oraz warsztaty. Przygotowaliśmy również bogaty program spotkań towarzyskich gwarantujący wszystkim Uczestnikom pogłębienie integracji z naszym środowiskiem.

Serdecznie zapraszam,

Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała
Prezes PTChP i Przewodniczący Komitetu