Nasze ostatnie realizacje

XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

7-10 maja 2016 Hotel Gołębiewski, Wisła

www.zjazdptchp.pl

Program Zjazdu jest kierowany do specjalistów chorób płuc i alergologii oraz szerokiego grona internistów, lekarzy rodzinnych i wszystkich zainteresowanych tematyką chorób układu oddechowego. Naszym celem jest omówienie standardów postępowania, skonfrontowanie teorii z praktyką oraz przeprowadzenie interaktywnych dyskusji i wymiany doświadczeń.
Największą część programu Zjazdu zajmują sesje edukacyjne przygotowane przez specjalistów w danej dziedzinie pneumonologii, jako sesje Sekcji Specjalistycznych PTChP. Kilka takich sesji jest przygotowanych wspólnie z głównymi sponsorami zjazdu. Tradycyjnie odbędzie się sesja Redaktora Naczelnego PiAP oraz Grupy Roboczej ds. Historii PTChP i sesja Grupy Polsko-Białorusko-Ukraińskiej. Zaplanowane są również liczne sesje doniesień oryginalnych oraz warsztaty umiejętności praktycznych.
Zachęcamy Państwa ponadto do udziału w konkursie dla autorów najlepszych oryginalnych doniesień zjazdowych. Laureaci konkursu będą mieli zapewniony bezpłatny udział w zjeździe.

Wyrażamy nadzieję, że zarówno atrakcyjny program Zjazdu jak i spotkania towarzyskie zagwarantują wszystkim pogłębienie integracji naszego środowiska.

Z pozdrowieniami
Prezes ZG PTChP
Przewodniczący Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego XXXIV Zjazdu PTChP