Nasze ostatnie realizacje

II Międzynarodowy Zjazd LAI

21-22 kwietnia 2016 Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

www.kongreslai.pl

Szanowni Państwo,

Długodziałające, przeciwpsychotyczne leki iniekcyjne (LAI, long-acting injections) stanowią dziś najefektywniejszą strategię leczenia farmakologicznego pacjentów ze schizofrenią, zwłaszcza gdy dochodzi do nawrotów choroby z powodu braku przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Nie mniej niż 40-60% pacjentów cierpiących na schizofrenię częściowo lub całkowicie nie realizuje schematu leczenia doustnymi lekami. Tymczasem, zamiast codziennego przyjmowania tych środków doustnie, możliwe jest stosowanie leków przeciwpsychotycznych w postaci długodziałających iniekcji, w odstępach dwu-, czterotygodniowych lub nawet dłuższych, trzymiesięcznych. Dlatego współcześnie, atypowe leki przeciwpsychotyczne LAI stają się coraz bardziej popularnym wyborem w standardowym leczeniu pacjentów ze schizofrenią oraz zaburzeniami dwubiegunowymi.

Konferencja, na którą zapraszamy, będzie w całości poświęcona wykorzystaniu długodziałających leków przeciwpsychotycznych w farmakoterapii zaburzeń psychicznych. Zostanie kompleksowo omówiona koncepcja tej formy leczenia, zagadnienia farmakologiczne, sposoby podawania leków, badania kliniczne nad skutecznością, przedstawione doświadczenia międzynarodowe, a także przedyskutowane aspekty farmakoekonomiczne.

Są to kwestie przełomowe, dlatego koniecznie trzeba być z nami na konferencji.

Bartosz Łoza,
Prezes Towarzystwa Neuropsychiatrycznego
Przewodniczący Komitetu Naukowego