Artykuły powiązane

Astma Alergia i POCHP

24-26 sierpnia 2017 Hotel Warszawianka, Jachranka

czytaj
Perinatologia i Ginekologia

8-9 grudnia 2017 Hotel Hilton, Warszawa

czytaj

Nasze ostatnie realizacje

Akademia Pneumonologii i Alergologii Praktycznej

21-23 września 2017 Hotel Copernicus, Toruń

www.apiap.com.pl


Akademia Pulmonologii i Alergologii Praktycznej (APiAP) to określenie naszej inicjatywy edukacyjnej realizowanej po raz kolejny za pośrednictwem Organizatora, którym jest Fundacji Rozwoju Pulmonologii.

Celem Konferencji jest praktyczne wykorzystanie medycznej wiedzy naukowej w szerokim kontekście chorób oddychania.
Z założenia jej celem nie jest przenoszenie wiedzy specjalistycznej na niższy poziom kompetencji lekarskich, ale zwiększanie tych kompetencji praktycznych poprzez integrację wiedzy wielospecjalistycznej na poziomie wykonawczym. Jeżeli nawet dzisiaj rozwiązania formalne ograniczają czasem realizację poszczególnych „procedur” medycznych, nie oznacza to, że są to warunki trwałe. Będą one zapewne ulegały modyfikacji pod wpływem aktywności zawodowej poszczególnych grup specjalistycznych.

Lekarze chorób płuc są przygotowani na taki kierunek działania, a przede wszystkim chcą pozostać w opiece nad chorymi w ścisłym związku z lekarzami rodzinnymi, alergologami, torakochirurgami, onkologami i anestezjologami, chociażby ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne chorób oddychania. Ponieważ te przekonania nie mogą pozostać jedynie deklaratywnymi, stwarzamy warunki integracji wiedzy dla praktycznych celów pulmonologii i alergologii.
Liczymy na współpracę teraz i w przyszłości.
Zapraszamy Lekarzy zainteresowanych problemami chorób oddychania na trzydniową Konferencję do Torunia.

Władysław Pierzchała, Adam Barczyk oraz Szymon Skoczyński
w imieniu Fundacji Rozwoju Pulmonologii