Artykuły powiązane

Akademia Pneumonologii i Alergologii Praktycznej

21-23 września 2017 Hotel Copernicus, Toruń

czytaj
Perinatologia i Ginekologia

8-9 grudnia 2017 Hotel Hilton, Warszawa

czytaj

Nasze ostatnie realizacje

Astma Alergia i POCHP

24-26 sierpnia 2017 Hotel Warszawianka, Jachranka

www.jachranka2017.pl

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy,

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w kolejnej już XII Konferencji „ ASTMA ALERGIA I POCHP”, organizowanej przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod patronatem JM Reaktora WUM Prof. dr hab. Mirosława Wielgosia oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.
Konferencja odbędzie się w dn. 24-26 sierpnia 2017 w Ośrodku Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance k/Warszawy.
Spotkania „Jachrankowe” mają swoją długą tradycję. Spotykamy się cyklicznie, co trzy lata, od 1980roku. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny adresowana jest do lekarzy opieki podstawowej, lekarzy rodzinnych a również specjalistów: pulmonologów, alergologów, internistów, pediatrów, laryngologów i dermatalogów. Jak zawsze do wygłoszenia wykładów zapraszamy grono wybitnych ekspertów , którzy przedstawiają współczesny stan wiedzy na nurtujące nas wszystkich problemy dotyczące Alergii Astmy I POCHP. W ostatnich latach zakończyło się wiele randomizowanych wielo- ośrodkowych badań klinicznych, których celem była ocena efektywności oraz bezpieczeństwo nowych leków stosowanych w chorobach obturacyjnych układu oddechowego. W oparciu o te wyniki opracowano nowe zalecenia i wytyczne. Wprowadzono też kilka nowych technologii wykorzystywanych w diagnostyce i terapii chorób układu oddechowego.
Mam nadzieje że przedstawienie tych zagadnień przez grono znakomitych wykładowców reprezentujących różne specjalności medyczne przyczyni się do pogłębienia naszej wiedzy i będzie pomocne w codziennej praktyce klinicznej .
Podczas konferencji zaplanowaliśmy zorganizowanie dla Państwa kilku warsztatów praktycznych, które przybliżą uczestnikom aktualnie stosowane metody diagnostyczne oraz umożliwią zapoznanie się z nowoczesną aparaturą badawczą i interpretacją uzyskanych wyników wykonywanych badań.
Mam nadzieję, że nasze kolejne spotkanie w Jachrance będzie dla Państwa jak zwykle okazją do interesujących spotkań i dyskusji .
Uczestnicy otrzymają certyfikaty z punktami edukacyjnymi.

Do zobaczenia
Prof. dr hab. Ryszarda Chazan